Sankcja Kredytu Darmowego

Jest to instytucja przewidziana w Ustawie z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim i jak sama nazwa ustawy stanowi dotyczy kredytów udzielonych konsumentom do kwoty 255.550,00 zł, a jeżeli kredyt był udzielony w walucie, wówczas chodzi o kredyt odpowiadający równowartości tej kwoty.

Zasady współpracy i działania Kancelarii:

1

Bezpłatna Analiza Umowy

Każdemu klientowi oferujemy bezpłatną analizę umowy zawierająca wyliczenie korzyści we wszystkich wariantach, jakie klient może uzyskać w razie podjęcia działań dotyczących jego umowy kredytowej.

2

Podpisanie umowy z Klientem

Umowa szczegółowo określa koszty, jakie są konieczne do poniesienia wraz z wykazem dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia procedury.

3

Przeprowadzenie negocjacji z bankiem

W imieniu Klienta przeprowadzamy procedurę reklamacyjną dotyczącą udzielonego kredytu oraz w razie potrzeby pozyskujemy brakującą dokumentację.

4

Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego

W oparciu o pozyskane dokumenty przygotowujemy pozew i kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego oraz zapewniamy klientowi reprezentację zawodowego pełnomocnika na każdym etapie sprawy.

Bezpłatna analiza umowy

Aby otrzymać informację o możliwości dochodzenia roszczeń i ich rodzaju, a także kwotach do odzyskania i wartości zmniejszenia salda kredytu, prosimy przesyłać do Kancelarii zanonimizowaną dokumentację kredytową (umowa, aneksy, regulaminy, wniosek kredytowy) na adres: m.kowalski@mjkkancelaria.pl.

nie czekaj

skontaktuj się z nami

Adres

ul. Kościuszki 17/3
59-220 Legnica