Doradztwo prawne w sprawach frankowych

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz osób, które zaciągnęły kredyt w walucie obcej. Przez wiele lat bankowcy zapewniali klientów, że stabilność walut obcych gwarantuje im bezpieczeństwo przed wzrostem raty kredytu. Gwałtowny wzrost kursów walut i osłabienie złotówki spowodował, że zobowiązania kredytobiorców wzrosły wielokrotnie w stosunku do pierwotnego zobowiązania a o tym ryzyku żaden klient nie był informowany.

W zakresie spraw tzw. WIBOR-owych, działanie Kancelarii jest prowadzone w dwóch kierunkach:

Kancelaria oferuje pomoc prawną kredytobiorcom w zakresie roszczeń związanych z niedozwolonymi postanowieniami (klauzulami) w umowach kredytowych (CHF/EUR/USD/JPY).
Prowadzimy procesy przeciwko wszystkim bankom, w szczególności w sprawie umów zawartych z:
  • BRE Bank, Multibank (obecnie: mBank),
  • GE Money, BPH,
  • Big Bank Gdański, Bank Millennium,
  • Getin Bank – Dom Oddział w Łodzi (obecnie: Getin Noble Bank),
  • Nordea, PKO BP
  • Dominet, BGŻ BNP PARIBAS,
  • EFG Eurobank Ergasias, Raiffeisen,
  • Bank Zachodni WBK, Kredyt Bank (obecnie: Santander Bank Polska)
  • Santander Consumer Bank,Bank Śląski (obecnie: ING Bank Śląski)

Reprezentujemy również kredytobiorców w sprawach z powództwa banków o zapłatę po wypowiedzeniu umowy kredytowej.

I

Unieważnienie umowy tzw. frankowej

na skutek zastosowania przez bank klauzul niedozwolonych (abuzywnych) Sąd stwierdza nieważność całej umowy. Skutkuje to obowiązkiem stron (baku i klienta) zwrotu wszystkie co sobie świadczyły tj. bank zwara klientowi wszystkie zapłacone raty a klozet bankowi kredyt w kwocie nominalnej z daty jego wypłaty (w złotówkach). W przypadku, kiedy wpłaty klienta są wyższe niż kwota udzielonego kredytu bank zobowiązany zostaje do zwrotu nadpłaty na rzecz klienta. Jeżeli klient nie spłacił całego kredytu (kapitału) zobowiązany jest do dopłaty kapitału na rzecz banku.

II

Unieważnienie klauzul niedozwolonych (tzw. abuzywnych)

w tym zakresie mamy do czynienia z tzw. odfrankowieniem tj. zastąpieniem klauzul niedozwolonych klauzulami zgodnymi z prawem. Skutkuje to tym, że wysokość kredytu przestaje być związana z wysokością kursu franka a dla klienta taki kredy staje kredytem złotówkowym.

Jeśli podpisałeś umowę „frankową” oraz:

i chciałbyś dowiedzieć się, jakie prawa Ci przysługują, skontaktuj się z nami.

Niedozwolone (abuzywne) postanowienia umowne dotyczą m.in.:

Zakwestionowanie tych klauzul może prowadzić do „odfrankowienia” umowy kredytowej albo do uznania jej za nieważną.

Zasady współpracy i działania Kancelarii:

1

Bezpłatna Analiza Umowy

Każdemu klientowi oferujemy bezpłatną analizę umowy zawierająca wyliczenie korzyści we wszystkich wariantach, jakie klient może uzyskać w razie podjęcia działań dotyczących jego umowy kredytowej.

2

Podpisanie umowy z Klientem

Umowa szczegółowo określa koszty, jakie są konieczne do poniesienia wraz z wykazem dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia procedury.

3

Przeprowadzenie negocjacji z bankiem

W imieniu Klienta przeprowadzamy procedurę reklamacyjną dotyczącą udzielonego kredytu oraz w razie potrzeby pozyskujemy brakującą dokumentację.

4

Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego

W oparciu o pozyskane dokumenty przygotowujemy pozew i kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego oraz zapewniamy klientowi reprezentację zawodowego pełnomocnika na każdym etapie sprawy.

Bezpłatna analiza umowy

Aby otrzymać informację o możliwości dochodzenia roszczeń i ich rodzaju, a także kwotach do odzyskania i wartości zmniejszenia salda kredytu, prosimy przesyłać do Kancelarii zanonimizowaną dokumentację kredytową (umowa, aneksy, regulaminy, wniosek kredytowy) na adres: m.kowalski@mjkkancelaria.pl.

Pamiętaj, że możesz domagać się zwrotu należności tylko za ostatnie 10 lat (okres przedawnienia biegnie osobno dla każdej z zapłaconych rat).

nie czekaj

skontaktuj się z nami

Adres

ul. Kościuszki 17/3
59-220 Legnica